Cyganka

14 tekstów – auto­rem jest Cy­gan­ka.

nie od­wra­caj się za siebie..
ja jes­tem tu.!
tam.. jest tyl­ko przeszłość.. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 września 2010, 13:40

gdzie ta dzi­ka let­nia tra­wa pod naszy­mi stopami.?
nie ma.!
gdzie te blas­ki słońca na nasze po­god­ne twarze.?
nie ma.!
gdzie ta bra­ma do nasze­go wie­czne­go szczęścia.?
nie ma.!
gdzie te nasze ręce trzy­mające się razem.?
nie ma.!
gdzie jes­teśmy my, ra­dość, miłość.?
nie ma.!
wszys­tko przepadło..

zos­tała spa­lona łąka pod nogami..
chmu­ry z deszczem...
ka­mien­na dro­ga przez życie..
zim­no w całym ciele..
każdy sam w ciszy..
nie ma już nic...

czy nie ma już nas.? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lipca 2010, 06:45

Znów sen­ny koszmar nie da­je mi spać.
Ko­lejną noc będę się bać. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 maja 2010, 22:29

powroty

Je­sien­ny spa­da liść,
ko­lej­na po­ra roku.
Znów pójdę prostą drogą
bojąc się mroku.
Błękitną alejką
do złote­go piasku.
Z chłod­nym wiatrem
wiejącym o brzasku.
Zimą,
śnieg ro­bi zamiecie.
Może wrócę tu wiosną,
al­bo w ciepłym lecie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 kwietnia 2010, 11:04

Siła

Mimo,
że cza­sem płyną łzy..
Mimo,
że świat wy­daje się zły..
Nie pozwól so­bie na potknięcia!
Na życiowych marzeń cięcia..
Idź do przodu,
wyt­rzyj łzy!
Bo dasz radę,
mi­mo trud­nej życia gry! 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 kwietnia 2010, 11:29

Cza­sem war­to jest pomarzyć..

bo nig­dy nie wiado­mo co się może spełnić. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 18 kwietnia 2010, 09:12

Brak wiado­mości, pus­ta skrzyn­ka odbiorcza..

bo­li gdy moc­no kochasz.. za mocno.? 

myśl
zebrała 30 fiszek • 16 kwietnia 2010, 20:22

Nie mu­sisz da­wać jej bu­kietu kwiatów
by zo­baczyć is­krę w jej oczach..
wys­tar­czy kil­ka płatków róży. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 kwietnia 2010, 09:36

..i tyl­ko zdmuchnij mi te świe­czki w oczach..

mi­mo, że już płyną łzy.. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 10 kwietnia 2010, 10:34

Gdy już ją masz to się do niej nie przyzwyczajaj..
tyl­ko sta­raj się ją codzien­nie poznawać..

Bo ona nie jest Twoją własnością..
Ta Ko­bieta chce spędzić z Tobą resztę życia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 kwietnia 2010, 09:03

Cyganka

Cyganka

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność